Zvýšené riziko požárů v prosinci a lednu

Období okolo vánočních svátků a oslav Nového roku již tradičně zaznamená velký nárůst požárů v domácnostech. Jejich počet se zhruba oproti standardním měsícům zdvojnásobuje. Zkontrolujte proto raději rozsah vašeho pojištění.

Ještě nedávno byly hlavními zdroji vzniku požárů zejména prskavky a svíčky na vánočním stromečku. Dnes typický vánoční požár vzniká od adventních věnců. Mimo interiér nemovitosti pak od zábavní pyrotechniky. Nejčastěji hoří travní porosty a keře, kontejnery s odpady či odložené věci na balkonech. V poslední době také ne zřídka dochází i k zapálení odstavených aut a každý rok se již tradičně objevují i případy vyhořelých bytů nebo domů, do kterých vletěly zapálené světlice. Největší nebezpečí však v současné době představuje doma vyráběná pyrotechnika.

Pojištění proti požáru bývá zahrnuto již v základní variantě pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Nicméně, klient nesmí porušovat povinnosti, které vyplývají z návodu na použití pyrotechniky nebo topidel a nesmí to dovolit ani svým hostům. Pokud by taková neodborná manipulace měla podstatný vliv na vznik požáru, například vlivem použití venkovní pyrotechniky v domě, může pojišťovna pojistné plnění přiměřeně snížit. Pokud vám shoří „pouze" vybavení domácnosti jako je sedačka či kuchyňský stůl, pak vám takovou škodu pokryje pojištění domácnosti. Jestliže ale shoří celý váš dům, pak s pojištěním domácnosti dostanete pouze takové pojistné plnění, které bude odpovídat škodám na vybavení domácnosti. K tomu, aby vám pojišťovna vyplatila částku pokrývající škodu na domě, musíte mít sjednané také pojištění nemovitosti jako takové. Zde je třeba upozornit, že pojištění na dům a domácnost jsou dvě rozdílná pojištění. Nemovitost a domácnost lze sice pojistit zároveň, ale pojistka musí být vedena odděleně. Pojistí-li si klient pouze jedno z nich, nevztahuje se náhrada na to druhé, i když na tom vznikla jakákoliv škoda.

Autor: Petra Hamet 

Publikováno: 15. prosinec 2014