Ještě nemáte životní pojištění?

Základní funkcí životního pojištění je pokrýt nepříjemné následky neočekávaného úmrtí pojištěnce. Spořicí nebo investiční vlastnosti jsou až na druhém místě. Pokud budete spořit částku o stejné výši v bance, jako je výše pojistného, získáte ve většině případů vyšší výnos.

Životní pojištění je určené lidem, kteří chtějí zabezpečit svou rodinu, v případě jejich smrti. Je tedy vhodné pro živitele rodin, kdy vyplacená částka v případě jejich úmrtí pomůže aspoň částečně vyrovnat ztrátu hlavního příjmu. Někdy je však také sjednání životního pojištění podmíněno bankou při poskytování hypotečního úvěru. Výhodou je, že podle zákona o daních z příjmů je placené pojistné odpočitatelné od základu daně.

Jsou situace, kdy může pojišťovna uzavření smlouvy na životní pojištění odmítnout. Pojišťovna se z logických důvodů snaží minimalizovat počet pojistných plnění a své klienty hodnotí podle zdravotního stavu, který uvedou při uzavírání smlouvy. Se životním pojištěním tedy mohou mít například potíže senioři nebo ti, kteří prodělali infarkt.

Výše pojistného je každému vypočtena individuálně. Jednak podle výše pojistné částky, věku a také zdravotní rizikovosti. Pojistné může být placeno v měsíčních, ročních splátkách nebo pojišťovny rovněž umožňují jednorázovou platbu na začátku pojištění.

Typy životního pojištění

  • kapitálové životní pojištění
  • rizikové životní pojištění
  • investiční životní pojištění
  • důchodové životní pojištění
  • univerzální pojištění

Autor: Petra Hamet

Publikováno: 15. květen 2015